Föräldragrupper

Nyheter

2022-05-02

Vid föräldraträffarna i ABC 3-12 får alla föräldrar ett material som de arbetar i. Materialet innehåller sammanfattningar av träffarna samt frågor och övningar till föräldrarna. Materialet finns översatt till arabiska, somaliska, engelska, finska och nu även persiska!
 

2022-02-10

Forskningsstudien för ABC tonår rullar för fullt. Vill du som förälder delta i en föräldragrupp och samtidigt vara med och bidra till viktig forskning? Gå in på länken här för att se vart närmaste föräldragrupp finns: www.ipsykologi.se/13-19 
 
 

2021-12-02

Över 150 gruppledare har blivit utbildade i metoden ABC tonår! ABC tonår är gruppträffar för dig som är förälder till en tonåring och erbjuds på flera platser i landet. Du som förälder hittar närmaste kurs här: https://etjanst.stockholm.se/foraldraskapsstod/Meeting?courseId=2240 
 
 

2021-09-17

Under hösten kommer 90 st gruppledare utbildas i ABC tonår, gruppträffar för dig som är förälder till en tonåring (13-18 år). Metoden utvärderas samtidigt genom ett samarbete med Karolinska Institutet. ABC tonår innehåller fyra tema som handlar om att vara tillsammans med sin tonåring, ha bra samtal, välja en lugn väg som förälder och hantera problem.

 
 

2021-06-07

Nu är sommaren här och många föräldragrupper har avslutats för terminen. Under våren har det genomförts digitala föräldragrupper runt om i landet som har varit uppskattade bland många föräldrar. Det har även genomförts föräldragrupper med färre antal deltagare i stora lokaler och utomhus på vissa platser. Är du intresserad av att gå en föräldragrupp, digital eller fysisk, anmäler du ditt intresse här på hemsidan under fliken "Anmäl dig till föräldragrupp". Trevlig sommar önskar vi dig!

 

2020-12-09

Trots de omställningar som vi alla har behövt göra under den rådande pandemin får PLUS, Stockholms stad och Karolinska institutet in många goda exempel på hur föräldragrupper i ABC har fortsatt att hållas under året. Det har varit exempel på mindre föräldragrupper i stora luftiga lokaler, grupper utomhus och digitala föräldragrupper. Vi som ansvarar för progammet vet vilket arbete som ligger bakom detta tackar er gruppledare som gör arbetet arbete och er föräldrar som fortsätter att komma till träffara och göra dem möjliga.  

Vi önskar er god jul och vi ser fram emot ett gott nytt ABC-år! 

 

2020-10-19

Arbetet med de nya föräldraträffarna ABC småbarn fortsätter. I november och december kommer de första föräldragrupperna att hållas. Under nästa år kommer gruppledare att utbildas och fler föräldragrupper att hållas. ABC småbarn är ett samverkansprojekt mellan PLUS en del av Stockholms Stad, Barnhälsovården i Stockholm, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin ochLänsstyrelsen i Stockholm. Föräldragrupperna vänder sig till de små barnens föräldrar och lyfter teman som är aktuella för många under småbarnstiden.

 

2020-06-15 

ABC-familjen växer! Läs mer om de olika programmen under fliken Om ABC

 

2020-04-21

Vi glädjen att berätta att PLUS tillsammans med Barnhälsovården (BHV) i Stockholm och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) håller utveckla ett nya föräldraträffar, ABC småbarn. ABC småbarn kommer att erbjudas till föräldrar som har barn i åldern 10-18 månader. Materialet utvecklas just nu i nära samarbete och kommer att börja testas under året. Har ni frågor om projektet, vänligen kontakta oss på plus@stockholm.se.

 

2019-12-17

Från ABCs start har nu över 9000 föräldrar i Stockholms stad deltagit i en ABC-grupp.

 

2019-09-19

Det har länge funnits ett behov av ett ABC för tonårsföräldrar. Detta håller just nu på att utvecklas på PLUS, förvaltare av ABC i Stockholms stad. Materialet tas fram i nära samarbete med fem stadsdelar i staden och just nu håller håller träffarna på att prövas ut i föräldragrupper. För frågor eller mer information vänd er till plus@stockholm.se

 

2019-11-15

Nu finns PLUS och ABC att följa på twitter.  På twitter kommer vi lägga upp vad som är aktuellt hos PLUS och för ABC. Välkomna att följa PLUS Framtid Stockholm, @PLUSsthlm 

 

2019-09-11

Ny strategi för att stötta föräldrar i föräldraskapet!

Regeringen har beslutat om en ny nationell strategi för stärkt föräldraskapsstöd. Syftet är att främja barns hälsa och utveckling. Strategin innehåller förebyggande stöd och stöd då problem uppstått. Den vänder sig till fler än barnets rättsliga föräldrar, som bonusföräldrar och närstående vuxna. Läs pressmeddelandet från regeringen här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/09/ny-strategi-for-att-stotta-foraldrar-i-foraldraskapet/ 

 

2018-05-28

I april 2018 lanserades en ny version av plusportalen! Logga in här för att ta del av nyheterna: https://www.plusportalen.se/login

 

2018-01-09

Vi söker dig som är Leg. psykolog med KBT-inriktning

Arbetsplatsbeskrivning

Arbetsplatsen finns på Rosenlundsgatan och tjänsten är en projektanställning inom verksam-heten PLUS som ingår i enheten Framtid Stockholm. PLUS uppdrag är att stödja och kvalitets-säkra stadsdelsnämndernas arbete med strukturerat föräldraskapsstöd. Framtid Stockholm tillhör Socialförvaltningen och arbetar stadsövergripande med öppenvårdsinsatser för barn och unga.

Arbetsbeskrivning

I arbetsuppgifterna ingår att utbilda och handleda professionella samt delta i metodutveckling. Det dagliga arbetet är kreativt och varierande och där ingår även administration inom verk-samhetens uppdrag. Du kommer att arbeta med föräldraskapsstödsprogrammen ABC, Komet, Tryggare barn och Föräldraskap i Sverige.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är leg. psykolog med KBT-inriktning. Du ska ha god pedagogisk förmåga, vara flexibel, har lätt för att samarbeta och vara intresserad av forskning. Erfarenhet av föräldraskapsstödsprogram är meriterande liksom erfarenhet av att arbeta med grupper.

Se hela annonsen här

 

2018-01-06

För dig som är gruppledare i ABC och Komet

Under våren 2018 kommer Karolinska Institutet erbjuda instruktörsutbildning i ABC och Komet.


Information om utbildningen kan du läsa mer om här:  www.forster.se/utbildning 2018


2016-12-14

Forskaren Malin Ulfsdotters doktorsavhandling är nu klar och finns att läsa under fliken "Forskning". Malin har varit verksam på Karolinska institutet och publicerat flera vetenskapliga artiklar som ligger till grund för avhandlingen. 

 

2016-12-14

I juni 2016 blev ett avtal mellan PLUS och Karolinska Institutet klart. Avtalet innebär att PLUS kommer att fortsätta att förvalta ABC och Komet för Stockholms kommun och Karolinska institutet kommer att ta över förvaltningen av ABC och Komet för övriga kommuner i landet. 

För mer information gå in på www.forster.se/kometabc
För frågor som rör Stockholms kommun vänligen kontakta plus@stockholm.se och för frågor som rör övriga kommuner i landet vänligen kontakta martin@forster.se

 

2016-05-27

Ny forskning om ABC från Karolinska Institutet finns nu att läsa under fliken ”Forskning”.