Föräldragrupper

Nyheter

2018-11-15

Nu finns PLUS och ABC att följa på twitter.  På twitter kommer vi lägga upp vad som är aktuellt hos PLUS och för ABC. Välkomna att följa PLUS Framtid Stockholm, @PLUSsthlm 

 

2018-09-11

Ny strategi för att stötta föräldrar i föräldraskapet!

Regeringen har beslutat om en ny nationell strategi för stärkt föräldraskapsstöd. Syftet är att främja barns hälsa och utveckling. Strategin innehåller förebyggande stöd och stöd då problem uppstått. Den vänder sig till fler än barnets rättsliga föräldrar, som bonusföräldrar och närstående vuxna. Läs pressmeddelandet från regeringen här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/09/ny-strategi-for-att-stotta-foraldrar-i-foraldraskapet/ 

 

2018-05-28

I april 2018 lanserades en ny version av plusportalen! Logga in här för att ta del av nyheterna: https://www.plusportalen.se/login

 

2018-01-09

Vi söker dig som är Leg. psykolog med KBT-inriktning

Arbetsplatsbeskrivning

Arbetsplatsen finns på Rosenlundsgatan och tjänsten är en projektanställning inom verksam-heten PLUS som ingår i enheten Framtid Stockholm. PLUS uppdrag är att stödja och kvalitets-säkra stadsdelsnämndernas arbete med strukturerat föräldraskapsstöd. Framtid Stockholm tillhör Socialförvaltningen och arbetar stadsövergripande med öppenvårdsinsatser för barn och unga.

Arbetsbeskrivning

I arbetsuppgifterna ingår att utbilda och handleda professionella samt delta i metodutveckling. Det dagliga arbetet är kreativt och varierande och där ingår även administration inom verk-samhetens uppdrag. Du kommer att arbeta med föräldraskapsstödsprogrammen ABC, Komet, Tryggare barn och Föräldraskap i Sverige.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är leg. psykolog med KBT-inriktning. Du ska ha god pedagogisk förmåga, vara flexibel, har lätt för att samarbeta och vara intresserad av forskning. Erfarenhet av föräldraskapsstödsprogram är meriterande liksom erfarenhet av att arbeta med grupper.

Se hela annonsen här

 

2018-01-06

För dig som är gruppledare i ABC och Komet

Under våren 2018 kommer Karolinska Institutet erbjuda instruktörsutbildning i ABC och Komet.


Information om utbildningen kan du läsa mer om här:  www.forster.se/utbildning 2018


2016-12-14

Forskaren Malin Ulfsdotters doktorsavhandling är nu klar och finns att läsa under fliken "Forskning". Malin har varit verksam på Karolinska institutet och publicerat flera vetenskapliga artiklar som ligger till grund för avhandlingen. 

 

2016-12-14

I juni 2016 blev ett avtal mellan PLUS och Karolinska Institutet klart. Avtalet innebär att PLUS kommer att fortsätta att förvalta ABC och Komet för Stockholms kommun och Karolinska institutet kommer att ta över förvaltningen av ABC och Komet för övriga kommuner i landet. 

För mer information gå in på www.forster.se/kometabc
För frågor som rör Stockholms kommun vänligen kontakta plus@stockholm.se och för frågor som rör övriga kommuner i landet vänligen kontakta martin@forster.se

 

2016-05-27

Ny forskning om ABC från Karolinska Institutet finns nu att läsa under fliken ”Forskning”.