Föräldragrupper

Välkommen till ABC!

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.


Nyheter

2021-12-02: Över 150 gruppledare har blivit utbildade i ABC tonår.

Läs mer

Se en film om ABC