Föräldragrupper

Välkommen till ABC!

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Läs mer om innehållet i träffarna här www.allabarnicentrum.se/abc-traeffar/


Antal intresseanmälningar till ABC föräldraträffar

Antal föräldrar som har deltagit i ABC föräldraträffar uppdelat per stadsdel från 2012-01-01 till 2017-10-26.


Läs mer

Nyheter

Ledig tjänst hos PLUS

Vi söker dig som är Leg. psykolog med KBT-inriktning.
Klicka på "Läs mer" nedan.

För dig som är gruppledare i ABC och Komet.

Våren 2018 erbjuder Karolinska Institutet instruktörsutbildning i ABC och Komet. Mer information om upplägg och kriterier finns på www.forster.se/utbildning 2018

2016-12-14 Första doktorsavhandlingen på ABC är nu klar!

2016-12-14 Avtal mellan PLUS och Karolinska institutet

2016-05-27 Ny forskning om ABC från Karolinska Institutet finns nu att läsa under fliken ”Forskning”.
Läs mer

Se en film om ABC