Föräldragrupper

Välkommen till ABC!

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Läs mer om innehållet i träffarna här www.allabarnicentrum.se/abc-traeffar/


Nyheter

2019-12-17. Över 9000 föräldrar har deltagit i en ABC-grupp i Stockholms stad!
Läs mer

Se en film om ABC