Föräldragrupper

Välkommen till ABC!

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.


Nyheter

2021-06-07: Nu är sommaren här och många föräldragrupper har avslutats för terminen. Under våren har det genomförts digitala föräldragrupper runt om i landet som har varit uppskattade bland många föräldrar.

Läs mer

Se en film om ABC