Föräldragrupper

Välkommen till ABC!

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.


Nyheter

2023-05-16: Nu kan föräldrar i Stockholm anmäla sig digitalt till föräldragrupper i ABC 0-2.
Läs mer

Se en film om ABC